CFD нь нарийн төвөгтэй хэрэгсэл бөгөөд хөшүүргийн улмаас мөнгөө хурдан алдах өндөр эрсдэлтэй байдаг. Инфинокс дээр арилжаанд оролцдог жижиг хөрөнгө оруулагчдын 82.86% нь мөнгө алддаг. Та CFD арилжааны ажиллах зарчим болон мөнгөө алдах өндөр эрсдэлтэй гэдгийг сайтар ойлгох хэрэгтэй.

ТАТАН АВАЛТ

Харилцагчид хэзээ ч мөнгөө буцааж авах хүсэлт гаргаж болно. Тухайн өдөр зарлагын гүйлгээг шалгахын тулд бид чадах бүхнээ хийх болно. Бүх харилцагчдын мөнгийг анх депозит хийсэн данс руу нь буцаан олгодог. Тухайн өдөр хянагдсан татан авалт нь төлбөр гүйцэтгэгч эсвэл банкны клирингээс зөвшөөрөл авах шаардлагатай хэвээр байна.

БРОКЕР ХООРОНДЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ

Инфинокс руу эсвэл Инфиноксоос өөр брокер руу мөнгө шилжүүлэх гэж байна уу? Асуудалгүй, хууль эрх зүйн баримт бичгийн хэсэгт Брокероос Брокер руу маягтыг бөглөнө үү.

ХӨШҮҮРЭГ ӨӨРЧЛӨХ

Хөшүүрэг нь арилжааны боломжуудыг ашиглахад давуу талтай хэрэгсэл боловч нөгөөтэйгүүр эрсдэл бас нэмэгдэнэ.

ДААТГАЛЫН БОДЛОГО

500.000 долларын Даатгал. Энэ даатгалын бодлого нь 2021 оны 5 сарын 1-нээс эхлэн 2022 оны 4 сарын 31 хүртэл хүчин төгөлдөр үйлчилнэ. Бодлогын хязгаарлалт, нөхцөлийн дагуу нэхэмжлэгч бүрт 500.000 доллар хүртэл байна. Нэхэмжлэгч нь (i) төлбөрийн чадваргүй болоход авах арга хэмжээний шаардлага хангаж, даатгуулсан харилцагч байх (ii) нэхэмжлэлээ 12 сарын дотор ирүүлсэн байх (нэхэмжлэлийн маягтыг оруулаад); (iii) хөрөнгө оруулагчийн нөхөн төлбөрийн маягтаа даатгуулагчийн төлбөрийн чадваргүй болсон үйл явдлын өдрөөс хойш 12 сарын дотор даатгуулагчид ирүүлсэн байх. Бодлогын бүрэн мэдээллийг хүсэлтийн дагуу авах боломжтой. 500.000 долларын ДААТГАЛ ДААТГАЛЫН БОДЛОГЫГ ХАРАХ

ТУСЛАМЖ

Манай харилцагчид үйлчлэх баг танд туслахад бэлэн байна. Танд ямар нэгэн асуулт байгаа бол бидэнтэй холбогдоно уу.