CFD нь нарийн төвөгтэй хэрэгсэл бөгөөд хөшүүргийн улмаас мөнгөө хурдан алдах өндөр эрсдэлтэй байдаг. Инфинокс дээр арилжаанд оролцдог жижиг хөрөнгө оруулагчдын 82.86% нь мөнгө алддаг. Та CFD арилжааны ажиллах зарчим болон мөнгөө алдах өндөр эрсдэлтэй гэдгийг сайтар ойлгох хэрэгтэй.

Маржин Тооцоолуур

Зөв мэдээллийг сонгож оруулна уу
Зөв мэдээллийг сонгож оруулна уу
Зөв мэдээллийг сонгож оруулна уу
Зөв мэдээллийг сонгож оруулна уу
USD
Үр дүн:

Ашиг, алдагдал тооцоолох

Зөв мэдээллийг сонгож оруулна уу
Пипс
Зөв мэдээллийг сонгож оруулна уу
Зөв мэдээллийг сонгож оруулна уу
USD
Үр дүн: