CFD нь нарийн төвөгтэй хэрэгсэл бөгөөд хөшүүргийн улмаас мөнгөө хурдан алдах өндөр эрсдэлтэй байдаг. Инфинокс дээр арилжаанд оролцдог жижиг хөрөнгө оруулагчдын 82.86% нь мөнгө алддаг. Та CFD арилжааны ажиллах зарчим болон мөнгөө алдах өндөр эрсдэлтэй гэдгийг сайтар ойлгох хэрэгтэй.

ДАНС

Хувь хүний данс

Өөрийн хувийн арилжааны дансаа нээгээрэй.

ХУВИЙН АРИЛЖААНЫ ДАНС НЭЭХ

Хамтарсан данс

Хоёулаа нэвтрэх боломжтой данс нээж өөрийн хамтрагчтайгаа хамт арилжаанд оролцоорой.

ХАМТАРСАН АРИЛЖААНЫ ДАНС НЭЭХ

Байгууллагын данс

Албан байгууллага данс нээн арилжаанд оролцох боломжтой.

БАЙГУУЛЛАГЫН ДАНС НЭЭХ

ИСЛАМ ДАНС

Инфинокс нь энэхүү дансны төрлийг шашны зорилгоор Шариатын шаардлагад нийцүүлэн харилцагчдадаа санал болгох боломжтой юм. Манай Ислам данс нь Шариатын үйлчилгээний зөвлөлөөр баталгаажсан байдаг.

Шариатын гэрчилгээг үзэх >

Шариатын шаардлагад нийцсэн данс авахын тулд ердийн арилжааны данс нээгээд дараа нь харилцагчийн хэсэгт ‘Sharia Compliant’ гэсэн командыг сонгоно уу.

ИСЛАМ ДАНС НЭЭХ