CFD нь нарийн төвөгтэй хэрэгсэл бөгөөд хөшүүргийн улмаас мөнгөө хурдан алдах өндөр эрсдэлтэй байдаг. Инфинокс дээр арилжаанд оролцдог жижиг хөрөнгө оруулагчдын 82.86% нь мөнгө алддаг. Та CFD арилжааны ажиллах зарчим болон мөнгөө алдах өндөр эрсдэлтэй гэдгийг сайтар ойлгох хэрэгтэй.

ЗОХИЦУУЛАЛТ

Зохицуулалт ба компанийн засаглал нь бидний хийж байгаа бүх зүйлийн гол цөм юм. Инфиноксыг дэлхийн даяар хүлээн зөвшөөрөгдсөн санхүүгийн зохицуулагч байгууллагууд зохицуулдаг.

Бахамын арлын Үнэт Цаасны Хороо

SIA-F188

Санхүүгийн Салбарын Үйл Ажиллагааны Газар

50506

Санхүүгийн Үйлчилгээний Комисс

GB20025832

ДААТГАЛЫН БОДЛОГО

500.000 долларын даатгал. Энэ даатгалын бодлого нь 2021 оны 5 сарын 1-нээс эхлэн 2022 оны 4 сарын 31 хүртэл хүчин төгөлдөр үйлчилнэ. Бодлогын хязгаарлалт, нөхцөлийн дагуу нэхэмжлэгч бүрт 500.000 доллар хүртэл байна. Нэхэмжлэгч нь (i) төлбөрийн чадваргүй болоход авах арга хэмжээний шаардлага хангаж, даатгуулсан харилцагч байх (ii) нэхэмжлэлээ 12 сарын дотор ирүүлсэн байх (нэхэмжлэлийн маягтыг оруулаад); (iii) хөрөнгө оруулагчийн нөхөн төлбөрийн маягтаа даатгуулагчийн төлбөрийн чадваргүй болсон үйл явдлын өдрөөс хойш 12 сарын дотор даатгуулагчид ирүүлсэн байх. Бодлогын бүрэн мэдээллийг хүсэлтийн дагуу авах боломжтой.

500.000 долларын ДААТГАЛ

ДААТГАЛЫН БОДЛОГЫГ ХАРАХ

ШАГНАЛ

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГА

Бид харилцагчдадаа дээд зэрэглэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд салбарын шилдгүүдтэй хамтран ажилладаг

  • MetaTrader 4
  • Brokeree
  • 4X Solutions
  • Salesforce
  • Marketing Cloud
  • Amazon Web Server
  • Tableau